POLÍTICA DE PRIVACITAT

política de privacitat

- Política de privacitat -

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en la “Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)”, (XALOC FORMACIÓ S.L.U), d’ara en endavant (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) amb NIF: B-55222954 informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registro General de Protección de Datos) en la qual les seves dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès..


ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (XALOC FORMACIÓ S.L.U.). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.
D’acord en l’establert en la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) amb domicili Plaça 11 de setembre, 7 baixos – 17200 – PALAFRUGELL – GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el “Real Decreto 1720/2007″.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
(XALOC FORMACIÓ S.L.U.) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) sempre que procedeixi de fonts alienes a (XALOC FORMACIÓ S.L.U.).


Cessió de dades a tercers.

(XALOC FORMACIÓ S.L.U.) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.


Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Plaça 11 de Setembre, 7 baixos – 17200 – PALAFRUGELL – GIRONA, o al correu electrònic : xaloc@xalocformacio.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.


Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de (XALOC FORMACIÓ S.L.U.), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

(XALOC FORMACIÓ S.L.U.) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dits supòsits, (XALOC FORMACIÓ S.L.U.) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


NOTA: Revisat el 25 d’Agost de 2015