LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Les nostres instal·lacions amb més de 350 m es divideixen en les seves 4 activitats bàsiques: la mecanografia i informàtica, reforç escolar, idiomes i formació a empresa.
Disposem de 4 aules, despatx, oficines, zona espera entrada i zona espera alumnes.
L’aula d’informàtica consta de 20 ordinadors de sobretaula amb projector i disposem també d’una aula de formació amb capacitat per 25 alumnes amb videoprojector per a cursos a nivell grupal o empresa.
Hi ha un nivell diferent del sol, accessible mitjançant escales i rampa, adaptades Segons el Decret 135/1995 del codi d’accessibilitat de Catalunya, i la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel decret 6/1994 de 13 de juliol.
El local es troba adaptat amb rampa normalitzada.

AULA MECANOGRAFIA I INFORMÀTICA

AULA MAGNA, AULA IDIOMES I AULA REFORÇ ESCOLAR

OFICINES, RECEPCIÓ, SALES DE REUNIÓ I DESCANS ALUMNES

Des de 1984 al vostre servei