RECURSOS-HUMANS

ÀREA RECURSOS HUMANS

CURSMODALITATDURACIÓIDIOMA
Adaptació al canviOnline30 hores
Anàlisi, Descripció i Valoració de llocs de treballOnline60 hores
Assegurances socialsOnline20 hores
CoachingOnline80 hores
Coaching desenvolupament laboral i professionalOnline30 hores
Com crear la teva pròpia empresaOnline100 hores
Com evaluar l'impacte de la formació en l'empresaOnline80 hores
Com millorar l'autoestimaOnline20 hores
Comunicació en l'àmbit laboralOnline30 hores
ContractacióOnline35 hores
Contractes, nòmines i asssegurances socialsOnline80 hores
Direcció de Recursos HumansOnline80 hores
Direcció per objectius i gestió del desenvolupamentOnline40 hores
Estratègies de direcció d'equips de treballOnline60 hores
Elaboració del pla d'igualtat a l'empresaOnline60 hores
Formador-tutor E-learningOnline100 hores
Fomentar la motivació i el treball en equipPresenciala mida
Gestió estratègica de recursos humansOnline150 hores
Gestió de recursos humans per competènciesPresenciala mida
Gestió del coneixementOnline60 hores
Gestió per competènciesOnline40 hores
Gestió per competènciesOnline60 hores
Iniciativa i presa de decisionsOnline30 hores
Intel·ligència emocional i control d'estrèsOnline30 hores
Lideratge i intel·ligència emocionalOnline60 hores
Motivació a l'empresaOnline60 hores
NòminesOnline25 hores
Normativa per a la gestió de personalPresenciala mida
Normativa socio-laboral per l'empresaOnline100 hores
Planificació i gestió del tempsOnline30 hores
Reclutament i selecció de personalOnliine30 hores
Relacions laboralsOnline160 hores
Resolució de conflictesOnline30 hores
Treball en equipOnline30 hores
Selecció a la xarxaOnline50 hores