CALIDAD-Y-MEDIO-AMBIENTE

ÀREA QUALITAT I MEDI AMBIENT

CURSMODALITATDURACIÓIDIOMA
Auditories ambientalsOnline60 hores
Auditories de la qualitatOnline60 hores
Auditories de Sistemes de gestió integrats- IniciacióOnline10 hores
Bones pràctiques ambientals en establiments hotelersPresenciala mida
Bones pràctiques ambientals en oficinesPresenciala mida
Contaminació acústica i per vibracionsOnline60 hores
Contaminació atmosfèricaOnline60 hores
Eines per a la planificació i millora de la qualitatOnline60 hores
El control estadístic de processos en la indústria (SPC)Online60 hores
Energia de la biomasaOnline60 hores
Energia eòlica, geotèrmica i altres fonts d'energia intrínseques..Online80 hores
Energia solar i les seves aplicacionsOnline80 hores
Enginyeria de qualitatOnline150 hrs
Expert en energies renovablesOnline250 hrs
Expert en gestió de qualitat totalOnline160 hrs
Gestió ambiental i control operacionalOnline160 hrs
Gestió de residuus en la indústria alimentariaOnline60 hores
Gestor de qualitatOnline250 hrs
Introducció als Sistemes de gestió integrada Q, MA i PRLOnline50 hores
Normes Q de qualitat turística per a serveis d'intermediació, ..Online150 hrs
Qualitat en serveis i atenció al clientOnline150 hrs
Sistema ambiental segons la norma ISO 14001Online60 hores
Sistemes de gestió integrada de Q, MA, PRL. IniciacióOnline10 hores
Sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001..Online10 hores
Sistemes de gestió ambiental en base a la norma ISO 14001..Online10 hores
Sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008Online80 hores
Tècnic en medi ambientOnline250 hrs
Tècniques de gestió de la qualitatOnline110 hrs